ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο, τη ζητούμενη απόδοση και τις προδιαγραφές για το υλικό στην έξοδο, μπορούμε να έχουμε είτε μια απλή διάταξη με

 1. Ένα τεμαχιστή μονού σταδίου POLARIS και
 2. Μαγνητικό διαχωρισμό σιδηρούχων μετάλλων,

είτε  μια σύνθετη διάταξη που περιλαμβάνει

 1. Ένα προτεμαχιστή ATLAS ή JUPITER
 2. Μαγνητικό διαχωρισμό σιδηρούχων μετάλλων
 3. Κόσκινο για την απομάκρυνση λεπτόκοκκων τεμαχίων
 4. Αεροδιαχωρισμό βαρέων υλικών
 5. Ένα ή περισσότερους τελικούς τεμαχιστές KOMET

Δείτε περισσότερα εδώ ή εδώ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΞYΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΚΑΥΣΙΜΟ

Ανάλογα με την τοποθεσία, το χώρο παραγωγής και τις προδιαγραφές για το υλικό εξόδου, μπορούμε να έχουμε:

Για την ανακύκλωση αποβλήτων ξύλου σε σταθερή εγκατάσταση:

 1. Ένα προτεμαχιστή ATLAS ή JUPITER
 2. Μαγνητικό διαχωρισμό σιδηρούχων μετάλλων
 3. Ένα ή περισσότερους τελικούς τεμαχιστές KOMET ΗΡ

Για την επεξεργασία ξύλου προς καύση με αυτόνομη λειτουργία σε οποιοδήποτε χώρο:

 1. Ένα κινητό τεμαχιστή ενός σταδίου της σειράς URRACO
 2. Τον αντίστοιχο κινητό διαχωριστή της σειράς ZETA STAR

Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Για την αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού προς ανακύκλωση, η LINDNER προτείνει μια διάταξη που περιλαμβάνει:

 1. Ένα τεμαχιστή MICROMAT
 2. Διαδοχικά σημεία αναρρόφησης της σκόνης
 3. Φίλτρο
 4. Ταινιόδρομους μεταφοράς
 5. Μαγνητικό διαχωρισμό σιδηρούχων μετάλλων

Δείτε περισσότερα εδώ