ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Τα στελέχη πωλήσεων της TEREC έχουν τη γνώση και την εμπειρία για να υποστηρίξουν κάθε ανάγκη των πελατών της, υφιστάμενων και νέων.

Με εξαιρετική κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη, είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, ανάλογα με το υλικό, τον χώρο εγκατάστασης και την επιθυμητή παραγωγικότητα και απόδοση, σε αντιστοιχία με το ύψος της επένδυσης.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η TERΕC καλύπτει με γνήσια ανταλλακτικά οποιοδήποτε μηχάνημα της LINDNER είναι εγκατεστημένο στις αγορές που υποστηρίζει.

Με τους συντομότερους το δυνατόν χρόνους παράδοσης και την αξιοπιστία των προϊόντων της LINDNER, εξασφαλίζεται η μέγιστη λειτουργικότητα του εξοπλισμού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η TEREC αναπτύσσει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των μηχανημάτων της LINDNER σε κάθε αγορά που δραστηριοποιείται.

Το τεχνικό της προσωπικό, με τη συνδρομή του κατασκευαστή όπου απαιτείται, εγγυάται την άρτια εκτέλεση κάθε εργασίας για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού με την ιδανική σχέση κόστους/ποιότητας για τον πελάτη.